۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

معاون آموزشی گروه

دکتر شهاب ایل کا

      شرح وظایف:

 

 1. ثبت مستندات برنامه های آموزشی

 2. نظارت بر شرکت در کلاس های صبحگاهی

 3. نظارت  بر شرکت در گزارشات صبحگاهی

 4. حضور در درمانگاه و مشارکت فعال در فراگیری

 5. ارزیابی عملکرد علمی اخلاقی و رفتاری دانشجویان و اینترنها

 6. برنامه ریزی مباحث کلاس های صبحگاهی

 7. برنامه ریزی و تعیین مقالات برای ژورنال کلاب

 8. برگزاری امتحانات کتبی درون بخشی لااقل دو امتحان در سال

 9. اعلام مباحث طرح سوال به اساتید گروه

 10. بررسی سوالات طراحی شده در گروه با حضور اعضاء هیئت علمی گروه

 11. برگزاری امتحانات OSCE حداقل یک امتحان در سال

 12. اعلام طراحی سوال برای امتحان ارتقاء سالیانه به اعضاء هیئت علمی گروه قبل از عید نوروز

 13. هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای مورد نیاز دستیاران

 14. ارزیابی لاگ بوک دستیاران

 15. دادن مجوز مرخصی به دستیاران